2010

 • 2010-12-10

  Spotkanie przy choince: wspólne kolędowanie z Zespołem Regionalnym „Międzyrzeczanie”, gawęda o zwyczajach wigilijnych na Ziemi Cieszyńskiej.

 • 2010-11-19

  „Powołanie I Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Pierwsza Niepodległość, Prelekcja Mateusza Czupryny z okazji Święta Niepodległości Polski i występ uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu.

 • 2010-10-22

  „Rodzina Kossaków i jej związki z Grodźcem”- prelekcja z prezentacją multimedialną Dominika Dubiela, kustosza i Kierownika Muzeum im. Z. Kossak Szczuckiej w Górkach Wielkich.

 • 2010-10-02

  Wycieczka „Szlakiem zamków, pałaców i dworków” w dawnym Księstwie Cieszyńskim.

 • 2010-09-24

  „Życie i losy wojenne Jana Kalfasa pilota dywizjonu 300 i 301 podczas II wojny światowej”. Prelekcja i spotkanie autorskie ze Zdzisławem Hylą, autorem książki o pilocie „Spełnione marzenia”

 • 2010-09-14

  Ogłoszenie konkursu pt. „Ścieżki spacerowe po Grodźcu i okolicy” adresowanego do uczniów szkół podstawowych w Grodźci i sąsiadujących sołectwach.

 • 2010-08-30

  Instalowanie na terenie Grodźca 4 tablic informacyjnych z planem Grodźca.
  Zakończenie 1 etapu realizacji prze Koło MZC „Projektu informacji turystycznej dla Grodźca".

 • 2010-07-30

  II Biesiada Grodziecka – Prezentacja zespołów regionalnych „Jasieniczanka” oraz Grodźczanie i wspólne śpiewanie pieśni regionalnych.
  Wystawa prac plastycznych pani Ireny Zolich i Karoliny Orzełek

 • 2010-06-25

  Dr Ernest Habicht jako ostatni przed II wojną światową właściciel Zamku i ostatni wójt w Grodźcu. Prelekcja Mariusza Makowskiego kustosza Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wspomnienia p. dr Marii Żrałek krewnej E. Habichta.

 • 2010-05-29

  Uroczysty Koncert Jubileuszowy w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie z okazji 125 rocznicy powstania MZC. Udział 23 członków koła w koncercie.

 • 2010-05-28

  Udział delegatów Koła w Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie z okazji 125 rocznicy powstania MZC.

 • 2010-05-21

  Uroczysty Koncert Organowo Chóralny z okazji 100 lecia  kościoła p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu oraz 125 rocznicy powstania MZC zorganizowany w kościele w Grodźcu.

 • 2010-04-23

  „O RADOŚCI ODKRYWANIA OJCOWSKIEGO DOMU” – prelekcja Małgorzaty Kiereś, etnograf i dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Występ zespołu dziecięcego z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu.

 • 2010-03-26

  „WSPOMNIENIE O KSIĘŻACH PROBOSZCZACH W STULECIU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA W GRODŹCU – prelekcja ks. Kanonika Gerarda Kurpasa poprzedniego proboszcza tej parafii.

 • 2010-03-26

  Otwarcie wystawy z okazji 100 lecia  kościoła „PROBOSZCZOWIE W 100 LECIU  KOŚCIOŁA W GRODŹCU”. Wystawa przedstawiała zdjęcia proboszczów i ich uczestnictwa w życiu parafii.

 • 2010-02-26

  Spotkanie i prezentacja twórczości regionalnej i współczesnej artystów Ziemi Cieszyńskiej: pani Barbary Majętny oraz Grupy Twórczej „Barwa”. Wystawa prac.

 • 2010-01-29

  Zebranie sprawozdawcze z działalności Koła MZC w Grodźcu za 2009 rok.
  Zwiedzanie sal zamkowych oraz podziemi przez uczestników zebrania.

 
1035