2009.12.11


„WIECZÓR POEZJI ŚWIĄTECZNEJ I BOŻONARODZENIOWEJ” – występ poetek z regionu oraz zespołu regionalnego z Jasienicy, wspólne śpiewanie kolęd.

    Przybyłych na spotkanie z poezją zimową i bożonarodzeniową w karczmie „Pod Beczką” przywitał prezes Koła MZC p. Edward Cichy. W szczególności zaś przybyłych na spotkanie gości: prezesa ZG MZC p. Mariusza Makowskiego, prezesa Ustronianki p. Michała Bożka, księdza kanonika Gerarda Kurpasa oraz dyrektor GOK w Jasienicy p. Agnieszki Bronowskiej, która była współorganizatorem tej imprezy.
    Spotkanie miało charakter świąteczno – integracyjny. Rozpoczęło się krótkim występem zespołu regionalnego z Jasienicy, który zagrał i zaśpiewał dwie kolędy.
    Następnie za – ca prezesa Koła p. Józef Król przedstawił osobę i zasługi poetki z Pogórza p. Urszuli Stefanii Korzonek. Jest ona laureatką złotego Lauru Cieszynianki, prestiżowej nagrody przyznawanej za szczególne zasługi dla regionu Śląska Cieszyńskiego. Wieloletni pedagog, pracujący z trudną młodzieżą w specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, poetka pisząca zarówno językiem literackim, jak i gwarą Śląska Cieszyńskiego. Wydała kilka tomików wierszy, pisze również bajki dla dzieci. Pani Urszula S. Korzonek zaprezentowała kilkanaście wierszy o tematyce zimowej i świątecznej.
Kolejną poetką przedstawioną przez p. Józefa Króla była p. Maria Broda ze Skoczowa, również pedagog, nauczycielka LO w Skoczowie, mająca w swym dorobku kilka tomików wierszy. Na spotkaniu przeczytała kilka wierszy, wybranych na tą okazję.
Trzecią osobą prezentującą swoje wiersze o tematyce zimowej i bożonarodzeniowej była członkini naszego koła p. Renata Moczała. Wydała 4 tomiki wierszy oraz opublikowała ponad 90 opowiadań w czasopismach kobiecych. Pisze również krótkie felietony do miesięcznika Region. Na spotkaniu zaprezentowała kilka ze swoich wierszy.
Prezes ZG MZC M. Makowski wręczył także legitymacje członkowskie 2 nowym członkom Koła. Byli to: Maria i Benedykt Samolowie.
Po części artystycznej i organizacyjnej przystąpiono do poczęstunku i wzajemnej wymiany wrażeń miedzy uczestnikami spotkania. Przedświąteczną atmosferę umilały dźwięki muzyki regionalnej w wykonaniu zespołu z Jasienicy.

Opr. Renata Moczała
 

ZOBACZ GALERIĘ >>

 
1047