2009.11.27

 

„ŚLADY PAMIĘCI PO DAWNYCH PRZODKACH NA ZAMKU W GRODŹCU I  WOSKI  NA PODSTAWIE PROWADZONYCH WYKOPALISK ORAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW”

 

     Prowadzący spotkanie Józef Król,  przedstawił  osobę prelegenta p. Mariusza Makowskiego, prezesa ZG MZC, dyrektora Muzeum w Cieszynie i opiekuna Zamku w Grodźcu, oraz temat spotkania.
Na wstępie spotkania Martyna i Estera Pyka, zaprezentowały dwa utwory muzyczne na skrzypcach i flecie z repertuaru Szumana: „Marzenie” i  część „Allegro Assai”.
Prelekcja – skrót poruszanych zagadnień.
Na terenie Grodźca znajdują się dwa cmentarze oraz Kaplica Zoblów, gdzie pochowano
4 członków jego rodziny.
Stare cmentarzysko przy zamku, na którym spoczęło kilka tysięcy jego mieszkańców, a po którym zostały już tylko głównie pamięć i ślady - ruiny starego kościoła, rozebranego w 1927r.  Pierwszy cmentarz powstał równolegle z zamkiem – wiek XVI. Istnieją przypuszczenia, że prawdopodobnie parafia i cmentarz istniały już wiek wcześniej. Pod murami, na środku prezbiterium, odkryto kryptę, gdzie chowano dziedziców zamku. Znaleziono tam pradawne szczątki ludzkie. Nie udało się jednak ustalić do kogo należały..
     Obecny Cmentarz przy ulicy Kościelnej, powstał pod koniec XIX w. Świadczy o tym, między innymi, krzyż w ustawiony w centralnym jego miejscu. Ufundowany przez parafian w 1894 r.
Pochowani są na nim ówcześni i kolejno następujący po sobie księża: ksiądz Łomozik, Karol Masny, Alojzy Bima, kierownik szkoły Kozieł i Józef Tomanek. Ksiądz Jan Zahradnik został pochowany również na tym cmentarzu.
Kaplica Zoblów, ośmioboczna  - ortogonalna, jedna z najciekawszych na Śląsku Cieszyńskim, w części piwnicznej mieściły się trumny. Jest tam pochowany Henryk Zobel, jego brat Thomas, córka Zoblów Anna Lora oraz Zofia, którą najpierw pochowano na cmentarzu w Świętoszówce, a po latach ekshumowano i przeniesiono do rodzinnego grobowca w kaplicy.
Na uwagę zasługuje też miejsce zwane przez mieszkańców wsi Kierchówkiem. Nazwa sugeruje, że mogło to być miejsce pochówku
Do dziś pozostały w tym miejscu kamienne fundamenty w kształcie prostokąta. Badania wykopaliskowe jednak nie potwierdziły, by znajdowało się tam miejsce czyjegoś pochówku.
     Ciekawostki po przodkach: zachowało się zdjęcie trumny Elżbiety Petryczy, wykonanej
z metalu i ołowiu, mapa katastralna z 1836 r., a także kilka krzyży z dawnego kościoła.
Na podstawie ksiąg parafialnych ustalono, że przeciętna wieku mieszkańców Grodźca
w latach 1700 – 1800 wynosiła około 30 – 40 lat. Większość umierała zapewne z powodu licznych, nieuleczalnych chorób. Na początku na grobach zmarłych stawiano jedynie krzyże. Zwyczaj stawiania pomników zrodził się pod koniec XVIII w.
     Po prelekcji panie Martyna i Estera Pyka wykonały utwór muzyczny, będący częścią koncertu 89 Amadeusza Mozarta.

Opr. Renata Moczała
 

ZOBACZ GALERIĘ >>

 
1028