2009.10.30

 

"WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE GRODŹCA I OKOLICY” – prelekcja  Stanisława Kawęckiego.

 

     W dniu 30 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Wacława Grodeckiego w Grodźcu,  miało miejsce kolejne comiesięczne spotkanie Koła MZC, połączone z prelekcją na temat „Walory przyrodnicze i turystyczne Grodźca”. Współorganizatorem tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z obecną na spotkaniu Panią Dyrektor Agnieszką  Bronowską. Temat główny prelekcji przedstawił zaproszony przez Zarząd Koła w Grodźcu  „Zasłużony Przewodnik PTTK”,  prezes d/s. szkolenia Oddziału PTTK w Cieszynie pan Stanisław Kawęcki, miłośnik przyrody.
     Ponad 2 godzinny wykład o okazach przyrodniczych:  w Parku Zamkowym, Dolinie Zlewańca, rezerwatach: Morzyk i Dolinie Łańskiego Potoku wzbogacił  projekcją multimedialną z licznych zdjęć i przytaczanymi ciekawostkami przyrodniczymi.  
A oto niektóre z nich.
     W rezerwacie Morzyk występuje 153 gatunków roślin z czego 11 znajduje się pod ścisłą ochroną m.in. barwinek leśny, storczyk, przytulia wonna, przylaszczka, wawrzynek wilcze łyko i inne .
Morzyk to jedno z 4 miejsc w Polsce, gdzie znajdują się źródła tufowe.
Na niektórych wzgórzach porośniętych lasami liściastymi i mieszanymi, a do takich należy rezerwat Morzyk, znajdują się źródła tworzące stałe lub okresowe strumienie, przy których odkładają się martwice wapienne, zwane tufami. Źródełko to ma nazwę „Morzyk”,  od niego przyjęła się nazwę dla całego chronionego obszaru – rezerwatu.
     Rezerwat Dolina Łańskiego Potoku ze względu na liczne bogactwo płazów i gadów został objęty Europejskim projektem Natura 2000.
Prelegent wspomniał także o najciekawszych zabytkach  występujących  w Grodźcu, takich jak: zamek, ruiny starego kościółka, kaplica Zoblów, kamienny mostek, stara strażnica OSP, dawny „Dom Zajazd” obecnie punkty handlowe w centrum wioski, a w niedalekim Bielowicku drewniany kościół  z tryptykiem św. Wawrzyńca.
W dyskusji jaka wywiązała się po prelekcji, poruszono temat szlaku niebieskiego na Błatnią, który po likwidacji przystanku PKP w Grodźcu ulegnie skróceniu lub likwidacji. Decyzja należy do Oddziału PTTK w Bielsku. Pytano też o Aleję Kasztanową. Wszystkie kasztanowce rosnące wzdłuż ul. Kasztanowej, Bielowickiej i Dworskiej zostały zgodnie z rozporządzeniem  Wojewody Śląskiego z dnia 24 listopada 1999 wykreślone z rejestru pomników przyrody.
W części organizacyjnej prowadzący spotkanie Edward Cichy,  prezes Koła podziękował  Pani Zdzisławie Szostok i Państwu Szteklom za  udostępnienie  zdjęć historycznych związanych z Grodźcem.
Natomiast Pani Irenie Hyla podziękował za przekazanie kserokopii  dokumentów i artykułów prasowych o pilocie Janie Kalfasie.
     Kończąc spotkanie podziękował prelegentowi za ciekawą i wielce kształcącą prelekcję, zaś uczestnikom za liczny i aktywny udział w spotkaniu.

Opr. Edward Cichy
 

 
1050