2009.08.14

 

100 LAT POWSTANIA KOŚCIOŁA W GRODŹCU
 „Historia powstania kościoła w Grodźcu” - prelekcja Księdza Kanonika Gerarda Kurpasa.
„Architektura kościoła - prelekcja historyka i prezesa MZC Mariusza Makowskiego.

 

     Spotkanie poświęcone było rocznicy powstania katolickiego Kościoła p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu, która przypadła właśnie w sierpniu tego roku. Licznie zgromadzeni członkowie Koła oraz jego sympatycy mieli możliwość zapoznania się z dziejami Kościoła na przestrzeni 100 – letniej jego historii oraz posłuchać muzyki na skrzypce i flet w wykonaniu pań: Martyny Pyki i Estery Pyki. Były to utwory: „Ave Maria” i „Aria na strunie G”.
Prelekcja księdza G. Kurpasa – najważniejsze fakty z powstania kościoła:
     Kościół katolicki p.w. św. Bartłomieja wybudowano w 1910 r. Projektantem był Albin Teodor Prokop. Wybudowała go firma Kometz z Cieszyna. Jego mury wzniesiono zaledwie w ciągu 1,5 roku. Powstał z inicjatywy księdza Józefa Łomozika. Część wyposażenia pochodzi ze starego kościółka: chrzcielnica, figura św. Bartłomieja, stary ołtarz, stojący obecnie w nawie bocznej, oraz ambona. W czasach I wojny światowej dzwon z wieży kościoła nakazem ówczesnych władz został przetopiony na działa armatnie. Po wojnie zamontowano kolejny, dzięki ofiarodawcom i  składkom wiernych. W 100 - letnich dziejach kościoła było kilku proboszczów. Najbardziej zasłużeni: Ksiądz proboszcz Józef Łomozik, Karol Masny, Alojzy Bima i ksiądz kanonik Gerard Kurpas.
Prelekcja historyka i prezesa ZG MZC p. Mariusza Makowskiego – wybrane ciekawostki:
     Kościół w Grodźcu wybudowany jest w stylu neogotyckim. Na uwagę zasługuje fakt, że jako jeden z bardzo nielicznych kościołów swoją główną osią skierowany jest  w kierunku na północ, a wejście znajduje się w kierunku na południu. Wszystkie inne kościoły budowano w kierunku wschód – zachód, co w symbolice katolickiej oznacza odradzanie się, zarówno dnia jak i życia. Jak niemal większość kościołów budowla posiada kształt krzyża; świadczą o tym jego boczne nawy, jak również wszystkie inne proporcje. Część wyposażenia, pochodząca ze starego kościółka, liczy sobie około 400 lat. Na ścianach znajdują się liczne malowidła pędzla sławnych malarzy: Jana Wałacha i Ludwika Konarzewskiego. Przedstawiają one świętych z naszego regionu oraz postacie innych świętych – Świętej Rodziny, Matki Boskiej Fatimskiej. Nie brak w nim także różnorakich figur: Pana Jezusa, Matki Boskiej, św. Antoniego Boboli, św. Franciszka. Przy ławkach dla wiernych zatknięte są zabytkowe sztandary, misternie haftowane lub ręcznie malowane.
W kościele, za wyjątkiem dodatkowego nowego ołtarza, który jest wymogiem po Soborze Watykańskim, by ksiądz podczas odprawiania nabożeństwa zwrócony był twarzą do wiernych, nic nie zostało w nim zmienione. Od chwili jego powstania wszystko zostało zachowane zgodnie z wymogami konserwatora zabytków. Jak dotąd kościół nie został też otynkowany, na widok publiczny pozostawiono cegły klinkierówki, z których jest zbudowany.
     Po prelekcji p. Makowskiego przy akompaniamencie muzyki organowej wspólnie odśpiewano pieśni: „Barka” i „Pod Twą obronę”.
     Następnie prowadzący spotkanie, p. A. Orzełek, podziękował księdzu G. Kurpasowi i p. M. Makowskiemu za ciekawe prelekcje. Do podziękowań dołączyli się: właściciel grodzieckiego zamku p. Michał Bożek oraz wójt gminy p. Janusz Pierzyna.
     Spotkanie zakończono wspólną modlitwą „Ojcze nasz”, po czym p. M. Makowski zaproponował wyjście na zewnątrz kościoła i obejrzenie jego architektury z zewnątrz.

Opr. Renata Moczała
 

 

ZOBACZ GALERIĘ >>

 
102