2009

 • 2009.12.11

  „WIECZÓR POEZJI ŚWIĄTECZNEJ I BOŻONARODZENIOWEJ” – występ poetek z regionu oraz zespołu regionalnego z Jasienicy, wspólne śpiewanie kolęd.

 • 2009.11.27

  „ŚLADY PAMIĘCI PO DAWNYCH PRZODKACH NA ZAMKU W GRODŹCU I  WOSKI  NA PODSTAWIE PROWADZONYCH WYKOPALISK ORAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW”

 • 2009.10.30

  "WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE GRODŹCA I OKOLICY” – prelekcja  Stanisława Kawęckiego.

 • 2009.09.25

  „FRANCISZEK STRZYGOWSKI JEDEN Z WŁŚICIELI ZAMKU W GRODŹCU I FABRYKI SUKNA W BIAŁEJ” – prelekcja dr Jerzego Polaka.

 • 2009.08.14

  100 LAT POWSTANIA KOŚCIOŁA W GRODŹCU
   „Historia powstania kościoła w Grodźcu” - prelekcja Księdza Kanonika Gerarda Kurpasa.
  „Architektura kościoła - prelekcja historyka i prezesa MZC Mariusza Makowskiego

 • 2009.07.31

  „JAK TO HAŃDOWNI BYWAŁO” – spotkanie z kulturą regionalną
  I – sza Biesiada Grodziecka.

 • 2009.06.16

  „ZAMEK W GRODŹCU NA TLE DWORKÓW I ZAMKÓW NA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ” - prelegent – Mariusz Makowski
  „STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ZAMKU W GRODŹCU” - prelegent – Michał Bożek – właściciel zamku.

 • 2009.05.16

  ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE KOŁA MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W GRODŹCU.

 • 2009.04.14

 
1016