1%-PROSIMY O WSPARCIE

 

W imieniu Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zwracam się do wszystkich Członków Macierzy oraz naszych sympatyków, przyjaciół z gorącym apelem o skorzystanie z możliwości
zadysponowania
 

1% podatku przy rozliczaniu deklaracji PIT i zadeklarowania go na rzecz :
 

Macierz Ziemi Cieszyńskiej,
Zarząd Główny
Ul. Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn
Nr KRS 0000032238
 

     Nie wiąże się to z żadnymi kosztami ze strony osób deklarujących, a Macierzy pozwala na fundowanie stypendiów dla uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów.
 

                                                                                                           Marta Kawulok
 
 
2262